Portada Enviar consulta Idioma galego Idioma castellano Enviar e-mail a info@carballedadeavia.es

InicioConcelloInformación Catastral

Información Catastral

O Concello de Carballeda de Avia, dende o ano 2005, ten autorizado o establecemento do Punto de Información Catastral (PIC), coa finalidade de dar resposta á crecente demanda de información catastral ós titulares que non dispoñen dos medios técnicos apropiados, ofrecendo ó cidadán tódalas vantaxes da Oficina Virtual de Catastro sen máis que a solicitude do servizo.

O PIC do Concello de Carballeda de Avia ten un papel intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ó que poderá subministrar tódala súa información actualizada existente na base de datos nacional, mediante a xeración de documentos no que conste a data de expedición máis un código electrónico que permita a comprobación da súa integridade e autenticidade, e gozarán de plena validez e eficacia.

Dende calquera PIC o titular catastral, por si ou mediante representación, e con só a presentación do seu DNI, pode acceder ós seguintes servizos, de xeito totalmente gratuito:

  • Consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo ós bens inmobles da súa titularidade. Si algún titular no pode acercarse en persoa ó concello poderá autorizar a un representante para obter os seus datos. Instruccions

O PIC do Concello de Carballeda de Avia atende as demandas de información catastral no seu horario habitual de luns a venres, de 8:30 á 14:30 horas.

Formularios de solicitude de información nos PIC

Para poder visualizar os formularios de solicitude en formato PDF, necesita ter instalada unha versión de Adobe Reader 5.0 ou posterior, si non é así, pode descargar unha versión actualizada dende a web de Adobe Reader Abre en ventana nueva.

Ligazóns recomendadas:


Webmail asociados
Usuario:
© carballedadeavia.es 2021 :: Rua Castelao nº 4 · 32412 · Carballeda de Avia · Ourense
WEB Deseñada e aloxada por NOVO MILENIO sistemas s.l.